Home Refundacja aparatów

Refundacja aparatów słuchowych - NFZ, PFRON, MOPS, PCPR


W Polsce aparaty słuchowe są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Drugą możliwością dofinansowania są fundusze PFRON/MOPS oraz PCPR – przy czym dotyczy to osób których dochód nie przekracza ustalonego limitu.

 

Sonda

Jakiego typu aparat słuchowy używasz?
 

Portal na Facebooku