Home Refundacja aparatów Refundacja NFZ

Dofinansowanie na aparat słuchowy z NFZ - 2014 r.

Dofinansowanie to dotyczy każdej ubezpieczonej w NFZ osoby. Czyli w praktyce dotyczy wszystkich osób pracujących, niepracujących ale zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, niepracujących, ale płacących samodzielnie składki ZUS, prowadzących własną działalność gospodarczą oraz uczących się.

Kwota dofinansowania zależy od statutu osoby i jest podana w poniższej tabeli.

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne (zwykły)
Status osoby Limit ceny określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji

Osoba dorosła

(ubytek słuchu przekraczający 40 dB)

2 x 1000 zł 70% 2 x 700 zł
inwalidzi wojenni 2 x 1000 zł 100% 2 x 1000 zł

dzieci i młodzież ucząca się
do 26 roku życia

(ubytek słuchu nieprzekraczający 30 dB)

2 x 2000 zł 100% 2 x 2000 zł

 

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne
Status osoby Limit ceny określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji
Osoba dorosła 2 x 1800 zł 70% 2 x 1260 zł
inwalidzi wojenni 2 x 1800 zł 100% 2 x 1800 zł
dzieci i młodzież ucząca się
do 26 roku życia
2 x 1800 zł 100%

2 x 1800 zł

 

wkładka uszna
Status osoby Limit ceny określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji
Osoba dorosła 2 x 50 zł 100% 2 x 50 zł
inwalidzi wojenni 2 x 50 zł 100% 2 x 50 zł
dzieci i młodzież ucząca się
do 26 roku życia
2 x 60 zł 100% 2 x 60 zł

 

 

Systemy FM wspomagające słyszenie refundowane są raz na dziesięć lat w przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających nabywanie języka i naukę szkolną. Limit ceny określony przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynosi 5500 zł, refundacja 50%, czyli kwota refundacji = 2750 zł.

Dofinansowanie NFZ przyznawane jest raz na 5 lat (osoby dorosłe) oraz raz na trzy lata (dzieci i ucząca się młodzież do 26 roku życia)


W celu uzyskania dofinansowania należy:

    • udać się do lekarza rodzinnego i w celu otrzymania skierowania do lekarza laryngologa
    • podczas wizyty u laryngologa poprosić go wypisanie zlecenia na aparat słuchowy
    • wysłać do oddziału NFZ wniosek uzyskany od laryngologa wraz z audiogramem (wynikiem badania słuchu)
    • po otrzymaniu poczta wniosku z przyznanym dofinansowaniem udać się do firmy oferującej aparaty słuchowe i mającej podpisana umowę z NFZ w celu jego realizacji
  • wniosek należy zrealizować w podanym terminie (zazwyczaj miesiąc)
 

Sonda

Jakiego typu aparat słuchowy używasz?
 

Portal na Facebooku