Home Refundacja aparatów Refundacja PFRON / MOPS / PCPR

Dofinansowanie na aparat słuchowy z PFRON / MOPS / PCPR

Część osób może dodatkowo otrzymać dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego od MOPS/PCPR (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) które korzystają ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania jest różna w powiatach i zazwyczaj wynosi maksymalnie 150% limitu ceny określonego przez NFZ. Dofinansowanie jest przeznaczone wyłącznie dla osób poniżej określonego progu dochodów (zazwyczaj 1200 zł na członka rodziny bądź około 1600zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego)

Czyli maksymalne kwoty dofinansowań z PFRON wynoszą:

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne (zwykły)
Status osoby Maksymalna kwota doninansowania z PFRON
ubezpieczona, niepracująca,
emeryci i renciści
1200 zł
czynna zawodowo, u której
stwierdzono konieczność
protezowania obuusznego
2 x 1200 zł
inwalidzi wojenni 1 x 1200 zł
dzieci i młodzież ucząca się
do 26 roku życia
2 x 2250 zł

 

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne
Status osoby Limit ceny określony przez NFZ
ubezpieczona, niepracująca,
emeryci i renciści
2250 zł
czynna zawodowo, u której
stwierdzono konieczność
protezowania obuusznego
2 x 2250 zł
inwalidzi wojenni 1 x 1200 zł
dzieci i młodzież ucząca się
do 26 roku życia
2 x 2250 zł

 

Aby otrzymać dofinansowanie z PFRON należy:

  • posiadać grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci dodatek pielęgnacyjny)
  • posiadać zatwierdzony wniosek na aparat słuchowy przez właściwy odział NFZ,
  • mieć dochód nie przekraczający kwoty na jednego członka rodziny ustalonej przez określony MOPR/PCPR
  • złożyć stosowny wniosek w MOPR/PCPR, kosztorys lub fakturę za zakupiony aparat słuchowy.

Learn about the types and hunteressay.com Help With Your Essay levels of academic credentials typically issued within each of the 13 education systems through.

 

Sonda

Jakiego typu aparat słuchowy używasz?
 

Portal na Facebooku