Home Refundacja aparatów Refundacja PFRON / MOPS / PCPR

Dofinansowanie na aparat słuchowy z PFRON / MOPS / PCPR

Część osób może dodatkowo otrzymać dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego od MOPS/PCPR (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) które korzystają ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania jest różna w powiatach i zazwyczaj wynosi maksymalnie 150% limitu ceny określonego przez NFZ. Dofinansowanie jest przeznaczone wyłącznie dla osób poniżej określonego progu dochodów (zazwyczaj 1200 zł na członka rodziny bądź około 1600zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego)

Czyli maksymalne kwoty dofinansowań z PFRON wynoszą:

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne (zwykły)
Status osoby Maksymalna kwota doninansowania z PFRON
ubezpieczona, niepracująca,
emeryci i renciści
1200 zł
czynna zawodowo, u której
stwierdzono konieczność
protezowania obuusznego
2 x 1200 zł
inwalidzi wojenni 1 x 1200 zł
dzieci i młodzież ucząca się
do 26 roku życia
2 x 2250 zł

 

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne
Status osoby Limit ceny określony przez NFZ
ubezpieczona, niepracująca,
emeryci i renciści
2250 zł
czynna zawodowo, u której
stwierdzono konieczność
protezowania obuusznego
2 x 2250 zł
inwalidzi wojenni 1 x 1200 zł
dzieci i młodzież ucząca się
do 26 roku życia
2 x 2250 zł

 

Aby otrzymać dofinansowanie z PFRON należy:

  • posiadać grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci dodatek pielęgnacyjny)
  • posiadać zatwierdzony wniosek na aparat słuchowy przez właściwy odział NFZ,
  • mieć dochód nie przekraczający kwoty na jednego członka rodziny ustalonej przez określony MOPR/PCPR
  • złożyć stosowny wniosek w MOPR/PCPR, kosztorys lub fakturę za zakupiony aparat słuchowy.
 

Sonda

Jakiego typu aparat słuchowy używasz?
 

Portal na Facebooku