Home Regulamin

Regulamin korzystania z portalu AparatySluchowe.info

Regulamin korzystania z portalu AparatySluchowe.info

Portal AparatySluchowe.info jest udostępniany przez firmę karanet.pl, zwaną w dalszej części Wydawcą, na zasadach okreœlonych w tym regulaminie. Przed rozpoczęciem korzystania z portalu, założeniem konta oraz korzystanie z forum należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Korzystając z informacji zawartch na portalu, zakładając konto i korzystając z forum użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treœcią i wyraża zgodę` na wszystkie postanowienia.

 1. W portalu AparatySluchowe.info każdy użytkownik może nieodpłatne założyć i korzystać z konta
 2. Konto jest zakładane automatycznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 3. Jeśli użytkownik konta nie logował się do niego przez kolejnych 180, Wydawca ma prawo do usunięcia nieużywanego konta wraz z zawartością.
 4. Użytkownik, podając informacje w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
  • są one zgodne z prawdą,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawcy jej partnerów informacji handlowych na podany podczas rejestracji adres e-mail
 5. W przypadku stwierdzenia, iż dane podane w formularzu rejestracyjnym konta pocztowego są fałszywe wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich kont pocztowych.
 6. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami tzw. netykiety, a w szczególności do:
  • działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
  • niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł i danych innych użytkowników,
  • nie podawania informacji nieprawdziwych
  • zapoznawania się ze zmianami w niniejszym regulaminie
 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • sposób, w jaki użytkownicy korzystają z kont w portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  • treść wysyłanych na portal komentarzy oraz postów w forum
  • jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego działania jego konta,
  • skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała,
  • udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  • informacje oraz materiały udostępniane na łamach portalu AparatySluchowe.info
 9. Wszystkie informacje publikowane na portalu AparatySluchowe.info:
  • mają charakter informacyjny,
  • nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do wydawcy,
  • nie mają charakteru porady medycznej
 10. Wydawca zastrzega sobie prawo, a Użytkownik to prawo akceptuje, do:
  • okresowego wyłączania systemu logowania bez uprzedniego powiadomienia,
  • natychmiastowego zablokowania każdego konta, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu,
  • skasowania w sytuacjach wyjątkowych, wszystkiego co znajduje się na serwerach wydawcy,
  • całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu użytkowników,
 11. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez Wydawcę uznane za niepożądane, Wydawca może zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez wydawcę konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez:
  • wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konta użytkowników,
  • wyświetlania na stronach WWW portalu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.
 13. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników portalu AparatySluchowe.info niniejszego regulaminu należy kierować za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem http://www.aparatysluchowe.info/index.php/kontakt

Vous pouvez voir l’article « nouveau viagra prix en pharmacie mugaritz traitement de la maladie de lapeyronie par injection http://dysfonction.fr/levitra.html levitra pas cher sans ordonnance Colombes de plasma autologue enrichi en plaquettes (prp) et acheter lasix en france acide hyaluronique » – centre generique viagra pharmacie d’etudes et traitements de l’impuissance – paris.

 

Sonda

Jakiego typu aparat słuchowy używasz?
 

Portal na Facebooku